Emeryci i Renciści ZNP
Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto świadczeń, na podstawie przedstawionego przez członka ZNP dokumentu potwierdzającego aktualną wysokość otrzymywanego świadczenia.
 
0,5% wysokości renty lub emerytury – wpłacana do kasy ZNP w sekretariacie lub na rachunek bankowy.
 
Bank PKO S.A.
nr rachunku:  98 1240 4559 1111 0000 5420 8128

Tytułem : Imię i Nazwisko Członka- opłata składki członkowskiej ZNP za rok 2022

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Beata Grygierzec