Turystyka ZNP

Członkowi ZNP przysługuje prawo do zniżki 15% w opłatach za korzystanie z usług  w obiektach ZNP wchodzących w skład bazy hotelowo- wypoczynkowej ZNP oraz w sanatoriach ZNP. Członek ZNP może skorzystać z ze zniżki po przedstawieniu aktualnej legitymacja członkowskiej lub imiennego zaświadczenia o przynależności do ZNP wystawionego przez właściwy oddział lub zasięg okręgu ZNP.

 

Szczegółowy regulamin Zasad przyznawania zniżek w opłatach za korzystanie z bazy hotelowo- wypoczynkowej ZNP znajduje się poniżej:  

 Załącznik do Uchwały nr 29/2020

Legitymacja ZNP uprawnia do zniżek w hotelach, domach wczasowych  i sanatoriach ZNP, których wykaz znajduje się na stronie :

 https://oupis.pl/filie-oupis/

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Beata Grygierzec