Działalność socjalna ZNP
 ŚWIADCZENIA I DOFINANSOWANIA

dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

 

Zasiłki statutowe:

  • z tytułu urodzenia dziecka
  • z tytułu zgonu członka Związku 
  • z tytułu zgonu najbliższego członka rodziny (współmałżonka, rodziców, teściów, którzy przed śmiercią pozostawali na całkowitym lub częściowym utrzymaniu członka Związku, niepełnoletnich dzieci)

Zasiłki statutowe przysługują członkom ZNP, legitymującym się dwuletnim stażem członkowskim; są wypłacane do pół roku od daty zdarzenia na podstawie właściwego dokumentu (aktu urodzenia, aktu zgonu).

Zapomogi bezzwrotne:

  • z powodu przewlekłej choroby lub zdarzeń losowych (kradzieży, pożaru, zalania mieszkania)
  • zapomogi inne niż wymienione

Zapomogi bezzwrotne przysługują członkom ZNP legitymującym się rocznym stażem związkowym; przyznawane są członkom ZNP zatrudnionym w Uniwersytecie Rolniczym oraz członkom ZNP będącym na emeryturze lub rencie.
Wnioski powinny być składane na odpowiednim formularzu, wraz z dokumentacją.
Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Beata Grygierzec